final_contact_team_general.jpg

Równoważenie obciążenia

velia.net oferuje dostawcom usług internetowych również swoje usługi w zakresie rozdzielania dużych obciążeń danych.

System równoważenia obciążenia/system klastrowy jest konstruowany do celów rozdzielania obciążenia na kilka systemów serwerów.

Rozdzielenie obciążenia danych odbywa się przez centralną jednostkę w wersji redundantnej - równoważnik obciążenia. Możliwe obszary zastosowania to środowiska z wysokimi wymaganiami wydajności komputerów. Wydajność jest zapewniana przez dodanie dodatkowych serwerów.

Ponieważ każdy projekt ma różne profile wymagań i różne specyfikacje, wymagania i liczba różnych równoważników obciążenia jest bardzo różna.

W mniejszych środowiskach wystarczy niewielki równoważnik obciążenia, natomiast większe gry internetowe wymagają bardzo dużych równoważników obciążenia, ponieważ kilkaset tysięcy użytkowników jednocześnie korzysta z danych, które muszą być szybko i stale dostępne.

Zapytaj nas o swój projekt. Spełnimy wymagania w każdej formie i zgodnie z życzeniem w zakresie równoważenia obciążeń i klastrów.

final_scalability.jpg