final_contact_team_general.jpg

Yük dengeleme

velia.net, İnternet Servis Sağlayıcılarına yüksek veri yükü dağılım alanı içinde hizmetlerini sunmaktadır.

Yük dengelemesi / küme sistemi yükün birden fazla sunucu sistemine dağıtılması amacına uygun şekilde oluşturulur. Veri yükü dağılımı yedekli, merkezi oluşumlu - yük dengelemesi üzerinden gerçekleşir. Olası destek alanları bilgisayar performansı bakımından talebi yüksek olan ortamlardır. Güç ihtiyacı bu durumda ilave sunucuların eklenmesi ile karşılanır.

Her proje farklı talep profilleri ve farklı spesifikasyonlar gerektirdiği için, gereksinimler ve bununla birlikte pek çok sayıda yük dengeleyicisi çok farklı olmaktadır.

Daha küçük topluluklarda küçük bir yük dengelemesi yeterli olurken daha büyük tarayıcı oyunları ise çok büyük yük dengeleyicileri gerektirir, çünkü 100.000 kullanıcı aynı anda verilere erişmek durumundadır ve bunların hızlı ve düzenli olarak kullanılabilir olması gerekir.

Projenizle ilgili bize başvurabilirsiniz. Beklentilerinize her şekilde karşılık verebilir, yük dengeleme ve kümeleme alanındaki isteklerinizi yerine getirebiliriz.

final_scalability.jpg